REZERVACE JÍZDENEK
Rezervace - předprodej jízdenek/místenek

Vážení cestující,

Počínaje dnem 1.8. 2018 je možné pořídit rezervaci v podobě místenky s jízdenkou také elektronickou cestou, prostřednictvím systému AMS v předprodejních kancelářích AMS v celé ČR, anebo na internetovém portálu www.e-jizdenka.cz – platba jízdenky při nákupu přes internet je možná platební kartou anebo bankovními převody. Nákupem e-jízdenky přistupujete na smluvní apřepravní podmínky prodejce, tedy společnosti  ČSAD SVT Praha, s.r.o..

Je nezbytně nutné, aby měl cestující při nástupu k odbavení  E-jízdenku z předprodejního systému AMSBUS buď :

a) ve vytištěné podobě, nebo

b) v elektronické formě, uloženou v mobilním telefonu, tabletu či obdobném zařízení, umožňující plné zobrazení e-jízdenky/jízdního dokladu ( nepostačuje pouhý kód jízdenky ručně psaný na kousku papíru ).

Poučení na stránkách rezervačního systému či na místence samotné hovoří o tom, že postačí znát kód rezervace. Upozorňujeme na fakt, že systém realizuje předprodej pro široké spektrum zákazníků a proto je informace jen velmi obecná. Vždy jsou tomuto poučení nadřazeny Přepravní podmínky dopravce ( resp. Vyhláška č. 175/2000Sb. O přepravním řádu ) ! Ztohtoto důvodu pouhá znalost kódu E-jízdenky  k odbavení nepostačuje!

Obecně  je cestující povinen mít jízdenku po celou dobu přepravy, a to i v době výstupu, u sebe a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

Upozornění :  pořizujete-li  elektronickou rezervaci jízdenky s místenkou a vybíráte v plánku autobusu požadované místo k sezení, respektujte  povinné určení sedadel č. 5 a 6 pro osoby se zdravotním postižením ( držitelé průkazů TP, ZTP či ZTP-P ).  Místenkový systém vám sice umožní volbu i těchto "specifických" míst, ale vezměte na vědomí, že dostaví-li se k odbavení osoba s výše uvedeným průkazem osoby se zdravotním postižením, jste povinni toto místo okamžitě uvolnit, pakliže nejste sám osobou tělesně či jinak zdravotně postiženou s patřičným, výše uvedeným průkazem.  

ČASTO KLADENÉ DOTAZY :  https://amsbus.cz/quickbus/napoveda/otazky

 

 

 

MzBkM